Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej w Warszawie

Sekretariat|Dla studentów|Linki
Budynek ZMS AM przed 1939 r.

Historia Zakładu Medycyny Sądowej AM w Warszawie

Warszawski Zakład Medycyny Sądowej w obecnej strukturze istnieje od 1924 roku, chociaż Katedra Medycyny Sądowej powstała już w 1825r. Pierwszą Katedrę Medycyny Sądowej  na ziemiach polskich powołano w Krakowie w 1804r.Budynek przy ul. Oczki 1, w którym Zakład mieści się do dnia dzisiejszego wybudowano w latach 1924 - 1927r. Głównymi zadaniami Zakładów Medycyny Sądowej, w większości istniejących w strukturach Akademii Medycznych, są działalność naukowo-dydaktyczna i usługowa dla Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości. Medycyna sądowa jest nauką stosowaną mającą za zadanie dopomagać prawnikom w rozstrzygnięciu zagadnień wymagających wiedzy medycznej. Zadaniem specjalistów z tej dziedziny jest przełożenie i interpretacja nauk lekarskich,  w odniesieniu  do szczegółowych przepisów prawa karnego i cywilnego.

W celu integracji środowiska, a zwłaszcza wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji powstało Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK)

Współczesny rozwój technik badawczych i laboratoryjnych umożliwił dynamiczny rozwój Medycyny Sądowej, jako jednego z podstawowych działów medycyny. Dzięki współczesnym osiągnięciom możliwe jest coraz  dokładniejsze poznanie mechanizmu zgonu, czynników mających na niego wpływ - co w znacznym stopniu ułatwia czynności procesowe.Postęp technologiczny i rozwój cywilizacyjny oraz ich wpływ na życie codzienne, powodują stale nowe zagrożenia wymagające coraz częściej specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, co zmusza Wymiar Sprawiedliwości do coraz szerszego korzystania z opinii interdyscyplinarnych.Praca medyka sądowego, to dziś nie tylko proste wyjaśnienie przyczyny zgonu, lecz również wykorzystywanie najnowszych zdobyczy z różnych dziedzin, co pozwala na rekonstrukcję przebiegu wydarzeń pozostających w kręgu zainteresowania Sądów, Prokuratur i Policji.

 

https://nutresinherbapureear.com/Oficjalna strona dystrybutora Nutresin Herbapure Earhttps://nutresinherbapureear.com/
Auresoil Sensi & Secure – artykułInnowacyjny olejek do uszu. Odzyskaj skuteczny słuch!http://www.kulnaro.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczesny Zakład Medycyny Sądowej zapewnia możliwość  pełnej diagnostyki:

  sekcyjnej (PATOLOGIA SĄDOWA),
  toksykologicznej (PRACOWNIE TOKSYKOLOGICZNE),
  genetycznej (PRACOWNIA DNA - ustalanie spornego ojcostwa, identyfikacja osób i szczątków ludzkich
oraz pełnoprofilowe badania dowodów rzeczowych),
  mikroskopowej (PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA).

Webmaster | ©2005 IT Development